Home

Mr H. van Schuppen

Mr E. van de Water

Praktijk

- Ondernemingsrecht

- Insolventierecht

- Vastgoedrecht

- Procesrecht

Honorering

Route

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

De advocaten van Van Schuppen & Van de Water beoefenen alle aspecten van het ondernemingsrecht. Hierbij kan een beroep worden gedaan op specialistische kennis. Te denken valt aan adviezen met betrekking tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen, geschillen tussen aandeelhouders, fusies en overnames, financiering, mededingingskwesties, maar ook (bestuurders-)aansprakelijkheidszaken, incasso’s en algemene voorwaarden.

Ook de aspecten die verband houden met het economisch strafrecht en de fiscaal juridische aspecten van het ondernemingsrecht worden door ons in de advisering en/of procedures betrokken.

De advocaten van Van Schuppen & Van de Water adviseren en procederen voorts regelmatig voor zowel werkgevers als werknemers in arbeidsrechtelijke kwesties. Waar geschillen niet via bemiddeling kunnen worden opgelost, wordt aan de ondernemer bijstand verleend in gerechtelijke procedures onder meer in verband met: